Asociácia vydavateľov tlače spolu s ostatnými európskymi združeniami vydavateľov víta dnešné rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktorý v prvom čítaní schválil návrh smernice o autorskom zákone upravujúcej pravidlá používania autorsky chránených diel na internete.

Súhlasíme s predkladateľom smernice – parlamentným spravodajcom Axelom Vossom, že je to pozitívny signál pre tvorivý priemysel v Európe. Jeho návrh bol dnes v Štrasburgu prijatý v pomere 438 hlasov za a 226 hlasov bolo proti.

Ďalším krokom bude rokovanie o konečnej podobe normy s členskými štátmi a Európskou komisiou, ktorú bude Európsky parlament opäť schvaľovať hlasovaním.
Členovia Asociácie vydavateľov tlače ďakujú slovenským členom Europarlamentu, ktorí reagovali na spoločnú výzvu AVT a SSN a svojím hlasom návrh smernice podporili.

O čo ide dnes v Štrasburgu?
Alexej Fulmek, predseda predstavenstva Asociácie vydavateľov tlače

1991-2016

Asociácia vydavateľov tlače – AVT je občianske združenie fyzických a právnických osôb, ktoré na území Slovenskej republiky vydávajú a distribuujú periodickú tlač a poskytujú jej obsah na všetkých mediálnych platformách, ktoré AVT chápe ako formu vydavateľskej činnosti. Členmi sú najväčšie slovenské mediálne domy a čestným členom je aj národný distribútor. Orgánmi asociácie sú valné zhromaždenie, predstavenstvo, výkonný riaditeľ a revízna komisia.

 

ČLENOVIA

Pôsobenie na Slovensku

Asociácia vydavateľov tlače od svojho vzniku 26.4.1991 pod názvom Združenie vydavateľov periodickej tlače Slovenska podporuje zavádzanie princípov etickej samoregulácie v novinárskej práci. Je spoluzakladateľom Asociácie na ochranu novinárskej etiky (AONE), ktorej výkonným orgánom je Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (TR SR). Prijatý Etický kódex novinára (EKN) bol nedávno novelizovaný a reaguje tak na potreby digitálneho prostredia.

Podporujeme

Asociácia vydavateľov tlače každoročne udeľuje špeciálnu cenu v súťaži Novinárska cena. Cieľom je upozorniť na počin v periodickej tlači, ktorý bol mimoriadny svojou profesionalitou či spoločenským významom. O cene rozhoduje na základe odporúčaní jednotlivých porotcov Rada súťaže Novinárskej ceny.

Finančne podporujeme aj GRAND PRIX SLOVAK PRESS PHOTO AWARD pre absolútneho víťaza. Členovia našej asociácie podporujú súťaž mediálne ale aj finančnými príspevkami na ocenenie víťazov jednotlivých kategórií.

SLOVAK PRESS PHOTO

Slovak Press Photo je súťaž obrazovej žurnalistiky a následná výstava prinášajúca nezávislé autentické svedectvo o živote tak, ako ho vidia ich tvorcovia.

NOVINÁRSKA CENA

Novinárska cena predstavuje už dlhodobo fórum kvalitnej žurnalistiky otvorené pre novinárov, zástupcov médií, ale i širšiu odbornú a laickú verejnosť.

© ASOCIÁCIA VYDAVATEĽOV TLAČE