Podporujeme

Asociácia vydavateľov tlače podporuje tých najlepších. Každoročne udeľujeme špeciálnu cenu v súťaži NOVINÁRSKA CENA, ktorej cieľom je upozorniť na počin v periodickej tlači, ktorý bol mimoriadny svojou profesionalitou či spoločenským významom. Finančne podporujeme aj ocenenie pre víťaza GRAND PRIX SLOVAK PRESS PHOTO.

Slovak Press Photo je súťaž obrazovej žurnalistiky a následná výstava prinášajúca nezávislé autentické svedectvo o živote tak, ako ho vidia tvorcovia žijúci na Slovensku a v okolitých krajinách. Jej cieľom je umožniť verejnosti byť očitým svedkom udalostí a javov uplynulého roka. Asociácia vydavateľov tlače podporuje túto súťaž už od jej vzniku a každoročne finančne prispieva na hlavnú cenu Grand Prix Slovak Press Photo Award. Členovia asociácie vydavateľov tlače podporujú súťaž ako mediálne tak aj svojimi finančnými príspevkami na jednotlivé ceny pre víťazov viacerých kategórií. Podporujeme zámery súťaže : pozdvihnúť úroveň slovenskej obrazovej žurnalistiky ako významného komunikačného média i vizuálneho umenia; podporiť, zviditeľniť a motivovať jej tvorcov na Slovensku; vytvoriť platformu pre konfrontáciu prác slovenských tvorcov a tvorcov z okolitých krajín; podporovať tvorbu mladých fotografov a študentov.

image1-za-slusne-slovensko-1-6-foto-cc649-t25

Absolútnym víťazom 7. ročníka súťaže Slovak Press Photo a držiteľom ceny Grand Prix za najlepšiu fotografiu sa stal Tomáš Benedikovič.

Fotograf Denníka N si získal medzinárodnú porotu záberom zo série, v ktorej zachytil protesty Za slušné Slovensko.

Cieľom súťaže je upozorniť na kvalitnú prácu novinárov a tým podnietiť odbornú diskusiu o stave a trendoch slovenskej žurnalistiky. Z dlhodobého hľadiska má Novinárska cena záujem napomáhať zvyšovaniu profesionality a kvality žurnalistiky. Súťaž je určená pre novinárov zo všetkých typov médií – printových, elektronických, celoslovenských i regionálnych ako aj pre internetovú žurnalistiku.Prihlásené príspevky hodnotia trojčlenné až päťčlenné poroty, zložené z osobností novinárskeho, vedeckého, kultúrneho a spoločenského života.

V každej kategórii sú spravidla vyhlásené tri nominácie. Z nich porota vyberie jedného víťaza, ktorý získava cenu 500 eur. Zároveň Rada súťaže na základe odporúčaní jednotlivých porôt určí víťazov špeciálnych cien: Cenu otvorenej spoločnosti, venovanú pamiatke Karola Ježíka (1 000 eur), Cena Zastavme korupciu (1 000 eur) a Cenu Asociácie vydavateľov tlače (1 000 eur). Víťaza špeciálnej Česko-slovenskej ceny vyberie v online hlasovaní verejnosť (830 Eur). Príspevky na cenu navrhujú české a slovenské poroty spolu s Radami súťaže českej a slovenskej Novinárskej ceny.

© ASOCIÁCIA VYDAVATEĽOV TLAČE