ATDM

Asociácia vydavateľov tlače – AVT je občianske združenie fyzických a právnických osôb, ktoré na území Slovenskej republiky vydávajú a distribuujú periodickú tlač a poskytujú jej obsah na všetkých mediálnych platformách, ktoré AVT chápe ako formu vydavateľskej činnosti. Členmi sú najväčšie slovenské mediálne domy a čestným členom je aj národný distribútor. Orgánmi asociácie sú valné zhromaždenie, predstavenstvo, výkonný riaditeľ a revízna komisia.
© Asociácia tlačených a digitálnych médií
GDPR