Valné zhromaždenie ATDM

Materiály k VZ ATDM – 1. časť

Ako podklad k témam na on-line Valnom zhromaždení ATDM 26.apríla 2021 zasielame aktuálny stav novely autorského zákona publikovaný MK SR dňa 6. 4. 2021 v ktorom ešte nie sú zohľadnené výstupy Platformy pre autorské právo v SR. V Platforme sa v sérií stretnutí vyjadrovali k novele stakeholderi vrátane ATDM. Do News sme vybrali výstupy, ktoré sa týkajú vydavateľského sektora. Pozor dôležité! Nové právo vydavateľov sa nerovná produkt GOOGLE SHOWCASE o ktorom v ČR informujeme nižšie.

zobraziť

Materiály k VZ ATDM – 2. časť

Dnes o zníženej a 0 % sadzbe DPH na tlač, e-publikácie a knihy ako aj o dôležitom DIGITAL MARKET ACT – EÚ nariadení o digitálnych trhoch, ktorý poskytuje jedinečnú príležitosť na riešenie nerovnováhy na trhu spôsobenej dominantným postavením platforiem.

zobraziť

Materiály k VZ ATDM – 3. časť

V dnešnom news k VZ ATDM sa venujeme témam : novela AZ stav k 21. 4. 2021, prioritám a cieľom ATDM zadefinovaným na poslednom VZ: Media freedom a podpora investigative journalism, E-privacy a predstavujeme nominantku IAB Slovakia do Tlačovo-digitálnej rady SR p. Ildikó Nagyovú. (ATDM berie len na vedomie).

zobraziť

Materiály k VZ ATDM – 4. časť

Termín VZ sa blíži a tém je stále veľa. Dnes exkluzívne: ústavný zákon o slobode médií „Lex Kuciak“ mediálny zákon, predstavujeme kandidáta ATDM na člena TR SR miesto JUDr. Ing. Andreja Schwarza, LL.M., ktorému skončilo funkčné obdobie. Ďalej Digital Services Act, Targeted Advertising, E-Evidence a stav Publisher’s copyright implementation.

zobraziť