Aktivity

Asociácia tlačených a digitálnych médií - ATDM:

Zastupuje a presadzuje záujmy svojich členov v styku so štátnymi, samosprávnymi a inými orgánmi a organizáciami doma i v zahraničí.
Zasadzuje sa o vytváranie a skvalitňovanie podmienok pre vydávanie periodickej tlače na Slovensku, ako aj distribúciu a šírenie jej obsahu na všetkých mediálnych platformách.
Ctí si, rešpektuje, chráni a presadzuje slobodu prejavu a slobodu podnikania v zmysle Ústavy SR, zákonov a Slovenskou republikou ratifikovaných medzinárodných dokumentov.

Koordinuje postup vydavateľov a členov v rozhodujúcich vydavateľských otázkach a v otázkach spoločného záujmu a v rokovaniach o týchto otázkach ich zastupuje.

Podporuje odborné zdokonaľovanie sa vydavateľov a pracovníkov vydavateľstiev.
Poskytuje odborné poradenstvo pre svojich členov, pre tieto účely si vytvára odborné komisie.
Podporuje stavovskú spolupatričnosť a chráni profesionálnu česť svojich členov, v prípade potreby im zabezpečuje právnu pomoc.
Zastupuje slovenských vydavateľov v medzinárodných organizáciách vydavateľov.
Popularizuje a propaguje činnosť asociácie a jej členov doma i v zahraničí.
Hospodári so svojim majetkom v prospech svojich členov.
Vyjadruje sa k právnym úpravám, ktoré sa priamo i nepriamo dotýkajú vydavateľskej činnosti.
Informuje svojich členov o všetkých aktuálnych otázkach, ktoré sa týkajú činnosti asociácie a prizýva ich k rokovaniam o naliehavých otázkach jej činnosti.
Presadzuje a podporuje dodržiavanie etických noriem v oblasti žurnalistiky a posilňuje samoregulačné tendencie v prípade kontroly novinárskej etiky.

2022

Novinárska cena

Podpredseda predstavenstva ATDM Marian Zima odovzdal cenu víťazke Novinárskej ceny ATDM
Veronike Folentovej z Denníka N za sériu rozhovorov o živote lekárov a lekárok počas pandémie so slovami:

Je mimoriadne dôležité, aby novinári reagovali na vzniknutú situáciu spôsobom, ktorý osloví väčšinu. Počas pandémie sa to podarilo Veronike Folentovej niekoľkokrát. Sériou rozhovorov o živote lekárov a lekárok počas pandémie prinášala informácie, ktoré pomáhali bojovať s neistotou a neúplnými informáciami počas nej. Ide o mimoriadne aktuálne a hodnotné
rozhovory s veľkým spoločenským významom. Gratulujeme!

2021

photo_365_GRAND_PRIX_2000px

Grand Prix Slovak Press Photo 2021

V jubilejnom 10. ročníku sa absolútnym víťazom GRAND PRIX SLOVAK PRESS PHOTO 2021 stal Daniel Stehlík za fotografiu Spoločná zodpovednosť. Autor – športový fotograf, zachytil emócie na prvom celoplošnom testovaní na Slovensku.

Aj tento rok ATDM a jej členovia podporili túto kvalitnú súťaž a ocenili víťazov, ktorých vybrala nestranná odborná porota.

Novinárska cena

V 17. ročníku súťaže Novinárska cena získali cenu ATDM Laura Kellöová, Pavla Holcová a Eva Kubániová za: „Kuciak a Kočner. Čo sa dialo od prvého článku novinára až po rozsudok v prípade vraždy.“

2020

112

Grand Prix Slovak Press Photo 2020

Víťazom hlavnej ceny GRAND PRIX SLOVAK PRESS PHOTO 2020 v 9. ročníku súťaže sa stal fotograf Denníka N Tomáš Benedikovič za sériu fotografií pod názvom PROCES.

Aj tento rok ATDM a jej členovia podporili túto kvalitnú súťaž a ocenili víťazov, ktorých vybrala nestranná odborná porota.

Novinárska cena

V 16. ročníku súťaže Novinárska cena získala Cenu Asociácie tlačených a digitálnych médií – ATDM  novinárka denníka SME  Soňa Jánošová za: Autorská strana Sone Jánošovej: Tí, čo prežili v úkrytoch, nemali také šťastie, ako si myslíte. Prečo lúčenie sa so zomierajúcim nikdy nie je ako z filmu? 

2019

Noc_s_prezidentkou_2019

Grand Prix Slovak Press Photo 2019

Absolútnym víťazom 8. ročníka a držiteľom ceny Grand Prix Slovak Press Photo sa stal Jozef Jakubčo (SME) za sériu :  Noc s prezidentkou. Asociácia tlačených a digitálnych médií – ATDM a jej členovia každoročne podporujú mediálne súťaž Slovak Press Photo a finančne sa spolupodieľajú na cenách pre víťazov. 

Novinárska cena

Cenu ATDM:  Jakub Filo, Dávid Tvrdoň, Stanislava Ivánková, Lukáš Beňo, Jozef Benko za sériu článkov – 25. rokov s denníkom SME, SME.

2018

image1-za-slusne-slovensko-1-6-foto-cc649-t25

Grand Prix Slovak Press Photo 2018

Absolútnym víťazom 7. ročníka súťaže Slovak Press Photo a držiteľom ceny Grand Prix za najlepšiu fotografiu sa stal Tomáš Benedikovič. Fotograf Denníka N si získal medzinárodnú porotu záberom zo série, v ktorej zachytil protesty Za slušné Slovensko.

 

Asociácia vydavateľov tlače podporuje víťaza finančnou odmenou 2 000 €.

2017

Novinárska cena

Cenu Asociácie vydavateľov tlače získali: Tomáš Kyseľ, Martin Odkladal, Ján Petrovič, Rudo Sivý, Marek Vagovič, Peter Bárdy, Stanislava Harkotová, Jana Čunderlíková, Ján Jasenka, Mišo Čarnoky – 25 rokov Slovenska, Aktuality.sk
4Andrej Belovezcik

Grand Prix Slovak Press Photo 2017

Asociácia vydavateľov tlače podporuje finančnou odmenou 2 000 € víťaza Grand Prix Slovak Press Photo – fotografa Andreja Belovežšíka zo Stropkova (učiteľ informatiky na gymnáziu) za jeho snímku “Staromestské námestie”, ktorú odborná porota ocenila aj ako jednu z mála pozitívnych fotografií zaslaných do súťaže.

PRVÉ HISTORICKÉ STRETNUTIE ŠÉFREDAKTOROV S ČLENMI TR SR

Asociácia vydavateľov tlače organizačne a finančne podporila 1. historické stretnutie šéfredaktorov periodík členov AVT s členmi Tlačovej rady Slovenskej republiky, ktorého hlavnou témou bol Etický kódex novinára a jeho dodržiavanie v podmienkach slovenského mediálneho trhu.

www.aonesr.sk

Asociácia na ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike sa po 15 rokoch existencie sa vďaka AVT dočkala zviditeľnenia aj prostredníctvom vlastných www.aonesr.sk.

TRANSFORMÁCIA TLAČOVEJ RADY SLOVENSKEJ SR NA TLAČOVO-DIGITÁLNU RADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Transformácia Tlačovej rady Slovenskej republiky na Tlačovo-digitálnu radu Slovenskej republiky – zmena vizuálu, nový Etický kódex novinára Tlačovo-digitálnej rady SR, nové on-line prihlasovanie k EKN.

Rešpektujeme Etický kódex novinára

Logotyp označujúci médiá ktoré rešpektujú Etický kódex novinára.

2016

Novinárska cena

Vyhlásenie výsledkov Novinárskej ceny – víťazom sa stal Filip Obradovič z Trendu za článok „Ako sa žije deťom na onkológii“.
vecera

Grand Prix Slovak Press Photo 2016

Grand Prix Slovak Press Photo 2016 – 2000 € od AVT získal minulý rok Ivan Holub za fotografiu Večera.
SK-presidency

SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EURÓPY

V rámci podujatia AVT pomohlo pri podpore špecializovaných podujatí zameraných na oblasť Copyrightu pre vydavateľov a zmien v oblasti digitálneho prostredia. Privítali sme zástupcov zahraničných vydavateľov, odborníkov z celého sveta, kolegov z ENPA, EMMA a WAN-IFRA a na bilaterálnych stretnutiach informovali o aktuálnej situácií na slovenskom mediálnom trhu a odpovedali na ich otázky.
banner-da-bratislava-1024x512px

DIGITAL ASSEMBLY A SHAPING THE FUTURE OF IP

AVT prijalo pozvanie na špecializované konferencie organizované a v diskusných fórach bolo splnomecnené zastupovať záujmy aj ostatných členov ENPA.
revolution-of-the-press

(R)EVOLUTION OF EUROPE’S PRESS WROCLAV

Zástupcovia členov AVT : p. Beata Balogová, p. Peter Javůrek a Ivan Hamšík sa spolu s AVT zúčastnili a aktívne vystúpili ako rečníci na medzinárodnej konferencii zameranej na slobodu tlače v regióne strednej a východnej Európy.

EMPOWER DEMOCRACY, SAVE YOUR PRESS

AVT a jej členovia podporili európsku iniciatívu na uzákonenie copyrightu pre vydavateľov. Komunikácia so slovenskými europoslancami, vládnymi inštitúciami a zastupovanie Slovenskej republiky na medzinárodnom odbornom fóre.
© Asociácia tlačených a digitálnych médií
GDPR