TLAČOVÁ RADA
     

Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky (TR SR) www.trsr.sk je výkonným orgánom Asociácie na ochranu novinárskej etiky (AONE) www.aonesr.sk v oblasti etickej samoregulácie novinárov. TR SR rieši podnety upozorňujúce na porušovanie novinárskej etiky, ale aj podnety týkajúce sa bránenia novinárom v prístupe k informáciám.

Zakladaciu zmluvu AONE podpísali 2. októbra 2001 predstavitelia Slovenského syndikátu novinárov (SSN) a Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska (ZVPTS) - dnes Asociácie vydavateľov tlače. Od marca 2017 je novým členom Asociácie na ochranu novinárskej etiky aj IAB Slovakia www.iabslovakia.sk. V súčasnosti prebieha transformácia Tlačovej rady Slovenskej republiky na Tlačovo-digitálnu radu Slovenskej republiky. 

Asociáciu na ochranu novinárskej etiky riadi Zbor zástupcov AONE, v ktorom má každá z členských organizácií po troch členoch. Na čele AONE stojí predseda, v tejto funkcii sa predstavitelia oboch organizácií pravidelne striedajú. Predsedom ZZ AONE je Marian ZIMA a vo funkcii podpredsedníčky pôsobí Klára GROSMANNOVÁ.

TR SR bola konštituovaná v apríli 2002, mala šesť členov - v súlade so schváleným štatútom - osobnosti verejného, kultúrneho a spoločenského života, ktoré nepracujú ako aktívni novinári ani vydavatelia a nezastupujú nijakú politickú stranu. Neskôr sa z praktických dôvodov počet členov rozšíril na sedem, v tomto zmysle bol 29. 6. 2005 zmenený aj štatút TR SR.

V rokoch 2002 - 2008 bol predsedom akademický maliar Miroslav Cipár, v rokoch 2008 - 2011 predsedala Rade JUDr. Zuzana Ďurišová. jej podpredsedom bol Július Lőrincz, ktorý sa stal v r. 2012 jej predsedom.V roku 2015 od 1.7.2015 do 7.11.2015 bol predsedom Tlačovej rady SR PhDr. Michal Arpáš, dlhoročný predseda predstavenstva Asociácie vydavateľov tlače. 23.5.2016 bol za nového predsedu TR SR dlhoročný novinár, publicista a diplomat Július Lőrincz.

TR SR sa od svojho vzniku riadi Kódexom novinárskej etiky SSN. Ten bol 5. 11. 2010 novelizovaný delegátmi 9. snemu SSN pod názvom Etický kódex SSN a nadobudol účinnosť od 1. januára 2011. Nový kódex, na príprave ktorého spolupracovali aj nečlenovia SSN a ku ktorému sa postupne prihlasovali aj dalšie profesijné organizácie, médiá, redakcie i jednotlivci, bol detailnejší a jednoznačnejší.

Vzhľadom na to, že kódex už prerástol hranice jednej organizácie, Slovenského syndikátu novinárov, Predstavenstvo SSN na svojom zasadnutí 26. januára 2011 rozhodlo o zmene názvu na výstižnejší: ETICKÝ KÓDEX NOVINÁRA.  Etický Kódex Novinára bol 17. júna 2017 novelizovaný pre potreby Tlačovo-digitálnej rady Slovenskej republiky a jeho aktuálne znenie nájdete na  http://www.trsr.sk/, kde sa k nemu môžete aj on-line prihlásiť. 

 

 

Ak si prajete odberať náš newsletter, prosím vyplnte vašu emailovú adresu.